แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม

Advertisements

pollความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไวต์

วิเคราะห์เวียดนาม2554

ป้ายกำกับ

, , , ,

การวิเคราะห์สถานะการณ์ของเวียดนาม หากต้องการจะไปเปิดตลาดทำธุรกิจ และการลงทุน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด veitnam ppt 1.23MB

สัมปันนี

ขนมสัมปันนีหรือสัมปะนี ขนมไทยโบรานที่เป็นขนมมงคลใช้ในพิธีแต่งงาน มีประวัติยาวนานตั้งแต่รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกส